Cestujeme na kole podél řek

Cyklistika je nejmasovější sport provozovaný ve střední Evropě a naše země v tomto směru hraje klíčovou roli. K masovosti rekreační cykloturistiky přispěl zejména rozvoj specializovaných obchodů, nejprve to byly outdoorové speciály, jako je např. Hudy sport, později se přidávaly prodejny s cyklistickými potřebami, servisní centra a internetové obchody.

cestovní kolo

Do mlýna přispěl i rozvoj budovaných cyklostezek, které směřují atraktivními oblastmi Čech, Moravy i Slezska. Cestování na kole krajinou má jednu nespornou výhodu – nejste omezováni silničním provozem, máte dokonalý rozhled kolem sebe a za velmi krátký čas zahlédnete tolik zajímavých jevů, scenérií, panoramat a přírodních úkazů, případně památek, což se vám nepodaří při klasické turistice. A pokud jste vhodně oblečeni, v chladnějším období nestrádáte zimou, v horku zas okolní proudící vzduch příjemně chladí. 

Posázavská stezka

Podél Sázavy vede železniční trať, kde občas zahlédnete historické parní lokomotivy. Můžete tudy však také cestovat na kole a obdivovat široké a přehledné koryto v poklidné krajině jen pár desítek kilometrů za Prahou. Vydat se však můžete i dál až k Havlíčkovu Brodu, kde je vodní tok lemován vrcholky Českomoravské vrchoviny.
přechod přes řeku

Z Chebu až do Karlových Varů

Ohře je opomíjenou řekou v důsledku těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a Mostecku. Dnes se však zájem o tato malebná místa opět prohlubuje. Neměli byste si nechat ujít ostré meandry u Chebu, Kynšperk nad Ohří, městskou památkovou rezervaci Loket, Karlovy Vary a úseky peřejí v lázeňské oblasti Kyselky a Velichova.

Krajem rakovnického okresu až k zátočinám Oty Pavla

Berounka je mezi vodáky i cyklisty českou říční královnou. Protéká totiž na svém horním toku velmi dlouhým úsekem pouze ve volné přírodě téměř bez zásahu člověka – bez lávek, mostů a silničních toků. Její atraktivitu si uvědomíte teprve v okamžiku, kdy se tu ukážete na její hladině, anebo ji budete sledovat ze břehu jako cykloturista. Nejkrásnější úsek začíná v Chrastu u Plzně, pokračuje podél osady Nadryby a Darová, k soutoku se Střelou v Liblíně, dále do Zvíkovce, Skryj, Račic a Zbečna