Outsourcing IT a jaké výhody může přinést

V současné době je zcela běžné, že firmy outsourcují procesy specializovaným firmám. Může to být outsourcing zpracování účetnictví, mzdové agendy, výrobních procesů, auditu a podobně. Můžete ale také outsourcovat informační technologie. Tato forma outsourcingu v sobě skrývá mnoho výhod:Počítač s vyhledávačem.jpg
 
Ekonomické výhody
Při posuzování výhodnosti outsourcingu informačních technologií je důležité si uvědomit, že v tomto případě ušetříme náklady, které nejsou na první pohled vidět. Pod těmito náklady si například můžeme představit náklady na sledování nových technologií, zaškolování pracovníků, zlepšování a zavádění nových IT řešení apod. Pokud k těmto výdajům připočteme také pojištění, možná zjistíme, že outsourcing informačních technologií vyjde levněji, než když si spravujete IT sami. Bonusem je pro vás také skutečnost, že výdaje za outsourcing je možné použít v účetnictví.
 
Přínosy v personální oblasti
Určitě si uvědomujete, že když nějaké činnosti outsourcujete, nemusíte již zaměstnávat specialisty v daném oboru. Můžete tak snížit náklady na zaměstnávání IT pracovníků a provést ve firmě optimalizaci týkající se lidských zdrojů. Tím samozřejmě ušetříte další finanční prostředky, které poté můžete použít v jiné oblasti vašeho podnikání, např. do marketingové strategie k získání nových zákazníků.Člověk držící tablet.jpg
 
Přenesení odpovědnosti
Tím, že svěříte správu sítí a technického vybavení na jinou společnost, zbavíte se odpovědnosti a snižujete tím svá rizika. Nové technologie se zdokonalují a optimalizují neustále rychleji a vy si můžete outsourcingem snížit například rizika, která se pojí s legislativou. Každá slušná IT společnost, která chce získávat nové klienty, vám nabídne sledování legislativních a operativních změn za vás a podle toho poté navrhne IT řešení. Dobrým řešením je však vybrat takovou společnost, která je na trhu již osvědčená a má kladné recenze.