Googlit nebo vyhledávat?


Google je holdingová firma mateřské společnosti Aplhabet Inc. a sídlí v americkém Silicon Valley na jih od San Francisca v Kalifornii. Od roku 2006 má zastoupení už i v České republice, kde jinde než v Praze.
Logo Google

Google „googluje“

Společnost Google je známá nejen svými aplikacemi a službami, ale v první řadě zásluhou svého internetového vyhledávače. Jeho oblíbenost dala vzniknout slovesům „googlit“ nebo „googlovat“, která jsou v českém jazyce společně se svými příbuznými slovními druhy brána jako slangové výrazy z okruhu internetového světa.
Samotný název Google je odvozen od slova „googol“ neboli „deset sexdeciliard“. Pod tímto pojmem si můžete představit číslo 1, za kterým následuje 100 nul. Poprvé jej použil již v roce 1938 Milton Sirrota, což byl tehdy devítiletý synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Nyní má toto obrovské číslo představovat přibližný počet možných vyhledaných výsledků pomocí tohoto populárního vyhledávače.

„Si to vygoogli“

Google jako takový si získal takovou oblibu, že vznikl také nespočet tzv. „expresivních vyhledávačů“ založených na běžném slangovém slovním spojení „Si to přece vygoogli, ne?“ s odkazy právě na Google. Ty mají za úkol zesměšnit a zostudit člověka s různě hloupými dotazy na svoje okolí, které si nemůže rovnou vyhledat neboli „vygooglit“ sám, upozornit ho na to a odkázat jej na použití daného internetového vyhledávače.
Také používáte Google

Vyhledávat není googlit

I když je v dnešní době Google nejpoužívanějším vyhledávačem, nemusí vyhovovat úplně každému. Naštěstí je tu hned několik různých alternativ – například Bing, Yahoo, Atlas, Centrum či Seznam. Zde slova s kořenem „google“ sice můžete použít také, ale v tomto případě mohou poněkud ztrácet smysl. Odvozené slovesné ani jiné tvary od ostatních vyhledávačů zatím nezdomácněly, a tak se pravděpodobně budete muset smířit s pouhým „vyhledáváním“. Stačí vám to, nebo bez „googlování“ už nedáte ani ránu?