Využijte svého nároku na bolestné

Bolestným u pracovního úrazu rozumíme finanční odškodné, které je však vypláceno jen tehdy, jde-li o událost v souvislosti s výkonem pracovní činnosti. Nikoli při cestě do a ze zaměstnání.
nehoda s hřebíkem

Nárok na vyplacení

Jak už bylo naznačeno, musí událost bezprostředně souviset s výkonem profese, jde tedy buď o úraz, nebo jinou formu fyzického a psychického strádání, např. nemoc z povolání. Musíte však prokázat, že k tomu došlo přímo na pracovišti zaměstnavatele, nebo v místech, kde byla pracovní činnost prováděna. Týká se to i studentů, kteří utrpěli zranění v budově školy, v tělocvičně, v plaveckém bazénu v průběhu výcviku plavání, na exkurzi apod.
myší past

První krok – formulář

Každá zdravotní pojišťovna má svůj vlastní způsob vyplňování formuláře o pracovním úrazu. Patřičné informace, jak postupovat, zjistíte u svého zaměstnavatele, případně v kanceláři školy. Formulář však nevyplňujte, o to se postará váš ošetřující lékař, který vyplní i vaše iniciály.

Kdy formulář předkládat

Musíte být trpěliví a vyčkat až do okamžiku, kdy bude léčba ukončena a váš zdravotní stav stabilizován. Teprve tehdy navštívíte s formulářem svého ošetřujícího lékaře a předložíte i lékařskou zprávu z průběhu ošetření a léčení (např. v nemocnici, lázeňském pobytu apod.) Ošetřující lékař na základě komplexní zprávy zhodnotí délku léčebných úkonů a přidělí počet tzv. bodů. Počítejte pouze s tím, že za tuto proceduru si lékař bude účtovat poplatek (zhruba 400 korun).
plačící dívka

Výše částky

Ta se odvíjí podle počtu přidělených bodů. Hodnota jednoho bodu se rok od roku může měnit, v závislosti na hodnotě měny, růstu mezd, ekonomických faktorech a legislativních poměrech. Pro rok 2012 to bylo např. 120 Kč, v roce 2017 již 250 Kč. Jako názorný příklad vyplacení dávky je situace, kdy v roce 2017 se někomu přihodil úraz s bolestným 100 bodů, což znamená 100 x 250 Kč, tedy 25.000 Kč. Počet bodů také může narůst v případě, že se v průběhu léčby objevila přidružená komplikace, např. infekce, došlo ke ztížení léčby atd.