Úklid společných prostor pro dobro všech

Úklid společných prostor je ožehavé téma pokaždé, kdykoliv se sejdou majitelé bytových jednotek. Pravidelné vytírání společných prostor, odklízení sněnu nebo umývání oken. Jednoduché pracovní úkony, které by obyvatelům bytů nezabraly více než pár hodin, přesto se k nim nikdy nikdo nemá. Společné prostory, jak už z názvu vyplývá, patří všem, proč by je tedy měl uklízet pouze jednotlivec. V mnoha bytových domech se tak nájemníci zkrátka nemohou dohodnout, kdo tuto bohabojnou činnost bude pravidelně vykonávat. Někoho není možné k uklízení dotlačit ani heverem, jiný zase striktně vyžaduje jeho dodržování.

žena při uklízení

Je ovšem potřeba poznamenat, že pravidelný úklid je nedílnou součástí společného soužití a spoléhat na to, že se někdo postará. To znamená v bytovém domě mnohdy neuklizenou chodbu i několik měsíců. Společný prostor by měl být reprezentativní, je to mnohdy to první, co noví příchozí mohou uvidět. Jak se tedy postarat o to, aby nebyl společný prostor zanedbáván? Je možné někoho k pravidelnému úklidu společných prostor nutit?

mytí zábradlí

Odpověď mnohé možná překvapí, vlastníky bytových jednotek ovšem rozhodně ne. Úklid společných prostor zkrátka ze zákona nařídit nelze. Je tedy vždy na samotných vlastnících, jak tolerantní budou chtít být ke svému okolí. Pokud se tedy kdokoliv z bytového domu rozhodne, že uklízet zkrátka nebude (včetně vás), nikdo ho do takové činnosti nemůže nutit. Je ale na pováženou, jak budou sousedské vztahy po takovém incidentu vypadat.

Ten, kdo je odpovědný a tudíž by se měl postarat i o úklid společných prostor je bytové družstvo, případně společenství vlastníků. V roce 2020 se poměrně dramaticky změnily pravidla pro společenství vlastníků jednotek. Je ale potřeba při změně stanov svj notářský zápis?

Ve většině případů ovšem SVJ odhlasuje a následně rozdělí služby po jednotlivých bytových jednotkách, které se pravidelně v uklízení společných prostor střídají.