Sídlo, které je a přitom není

Každá podnikající osoba musí mít ve svých dokumentech zapsáno nějaké sídlo. U fyzických osob, tedy u osob samostatně výdělečně činných známých pod zkratkou OSVČ se sídlo nazývá, bůhví proč, provozovna. U právnické osoby, což je jakákoliv společnost je název nezměněn. Sídlo je zkrátka sídlo.

Sídlo firmy na klíč

Za sídlo může být zvolen jakýkoliv objekt, ke kterému má podnikající osoba nějaký vztah, ať již vlastnický, nebo smluvní, nájemní. V obou případech je nutné prokázat soudu či Živnostenskému úřadu oprávnění k využití objektu pro sídlo firmy. Musíte mít souhlas vlastníka. Což, v případech, že objekt není váš, se získává někdy velice komplikovaně a někdy to nejde vůbec.

Aby se usnadnila těmto podnikajícím osobám pozice při zakládání svých společností, vznikly sídla zvaná virtuální. O co jde.

Nějaká společnost vlastnící nějaký objekt se rozhodne za úplatu umožnit zakladatelům společností umístit v tomto jejich objektu sídlo firmy v Ostravě. Je to podnikatelský záměr, který bývá navázaný na další produkty společnosti. Vesměs jde o zakládání společností s ručením omezeným, vyřizování Živnostenských listů, zakládání ready made společností, servis podnikatelům při změnách, které je nutné zapsat do Obchodního rejstříku a podobně.

Konferenční místnost

Tato služba je poměrně populární. Není nijak finančně náročná a hlavně okamžitě vytrhne podnikatelům trn z paty. Souhlas s umístěním sídla je vystaven neprodleně po podepsání smlouvy o pronájmu adresy a uhrazení dohodnuté částky. Pronájem adresy se sjednává na dobu určitou v rozmezí šesti měsíců až dvou let. S rostoucí délkou pronájmu klesá cena pronájmu přepočtena na měsíc. Pro příklad u smlouvy na 24 měsíců nepřesáhne cena pronájmu za jeden kalendářní měsíc sumu, kterou zaplatíte za kvalitní Český rum.

Cena pronájmu navíc obsahuje různé poštovní služby a také možnost pronájmu skutečné kanceláře nebo konferenční místnosti pro vaše případná obchodní jednání.