Jak se nenechat okrádat?

Když se někdo vrhne do podnikání, které nějak souvisí s používáním vozidel či stavebních strojů, musí počítat kromě jiného i s tím, že nebude vyloučené, že se ho pokusí obírat i jeho vlastní zaměstnanci. A sice proto, že k tomu, aby se dalo podobné podnikání provozovat, je nezbytné vozidla a techniku svěřit zaměstnancům, kteří by je měli využívat ke své práci.

Měli by. Jenže lidé jsou různí a těch, kdo neodolají pokušení, je zřejmě vždy a všude dost a dost. A tak se může lehce stát, že jakmile zmizí zaměstnanec s firemním vozidlem nebo jakmile se ocitne bez dozoru se stavebním strojem někde na vzdáleném staveništi, neodolá a tuto techniku zneužije.

kolový nakladač

Možností, jak si tu nedovoleně přijít k nějakým penězům do vlastní kapsy, je vždycky dost a dost. Je možné využívat podnikové vozidlo k černým jízdám, je možné používat stavební stroje na fuškách nebo je pro změnu nepoužívat v době, kdy by se s nimi mělo pracovat pro blaho firmy, je možné tu leccos ukrást nebo nějak jinak zneužít. A firma se může jen těžko bránit, když je prakticky nemožné chytit provinilce přímo při činu za ruku.

Ovšem bránit se vlastně lze. A to velice úspěšně. Stačí si jenom pořídit satelitní sledování takové techniky, a rázem mají nekalé živly utrum. Protože zmíněné sledování umožňuje mít různé parametry, jež se k provozované technice vztahují, neustále pod kontrolou, a to i tehdy, když jsou ony stroje hodně daleko od svého majitele. V době internetu totiž ani takové vzdálenosti nevadí, i navzdory vzdálenosti je možné mít přehled o všem.

buldozer na stavbě

A když se šéf (byť pouze virtuálně) dívá, je nasnadě, že skončí melouchy, černé jízdy, poflakování se nebo krádeže materiálu, pohonných hmot a dalších věcí.

Onen systém by totiž okamžitě ‚žaloval‘ majiteli firmy či jím pověřené osobě. A zaměstnanec už by se z toho nevylhal.

A věřte, že tak se ušetří nemálo firemních financí.