Víte, kdo je barista?


Možná se pÅ™i zaznÄ›ní slova barista domníváte, že je to ÄlovÄ›k, který obsluhuje za barem, možná, pÅ™i troÅ¡e fantazie, můžete naslepo tipovat, že je to jakýsi hudební obor. AvÅ¡ak s obÄ›ma tÄ›mito tipy jste zcela vedle. Barista je povolaný odborník, jehož hlavním a jediným oborem je příprava kávy. Zdá se Vám, že na tom nic není? Že staÄí jen zalít lžiÄku instantní smÄ›si teplou vodou z kohoutku? Pak jste asi doposud neochutnali tu pravou a ÄerstvÄ› namletou Arabicu, pÅ™ipravenou s láskou a citem. Zkuste se inspirovat tÅ™eba právÄ› u nás.

Nechte se hýÄkat

Barista je specialista povolaný k tomu, aby nám pÅ™ipravil jedineÄnou pochoutku, nápoj, jehož vůnÄ› je tak typická a jehož úÄinky jsou neopakovatelné. VÄ›dÄ›li jste například, že pÅ™ed přípravou tohoto nápoje je vhodné prohřát nádobu, do níž ho pÅ™ipravujeme? VÄ›dÄ›li jste například, že zrna by se mÄ›la v ideálním případÄ› mlít až tÄ›snÄ› pÅ™ed přípravou povzbudivého moku? Zkuste nÄ›kdy své ráno nechat probÄ›hnout trochu jinak, zkuste si svou Arabicu skuteÄnÄ› vychutnat, nebudete již nikdy volit jiný způsob přípravy.